Buy/Sell Transaction

© Centaline Housing Market Area

MEI FOO SUN CHUEN Latest Transaction

Buy Transaction Sell Transaction

Date Area Estate Price Gain/Loss Area Unit Price Address
2019-11-06 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $9.78M Gain94% 937sq. ft.
687sq. ft.
Gross$10438
Saleable$14236
FLAT D, 8TH FLOOR NO.26 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-11-05 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $8.2M Gain62% 897sq. ft.
666sq. ft.
Gross$9142
Saleable$12312
FLAT D, 14TH FLOOR NO.6 HUMBERT STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-10-30 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $8.9M Gain192% 848sq. ft.
615sq. ft.
Gross$10495
Saleable$14472
FLAT B, 16/F NO. 30 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-10-08 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $12.35M Gain40% 1233sq. ft.
910sq. ft.
Gross$10016
Saleable$13571
FLAT A, 14/F NO. 32 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-09-25 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $7.8M Gain509% 758sq. ft.
563sq. ft.
Gross$10290
Saleable$13854
FLAT C, 6TH FLOOR NO.8 HUMBERT STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-09-19 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $9.5M Gain30% 906sq. ft.
678sq. ft.
Gross$10486
Saleable$14012
FLAT C, 16/F NO. 38 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-09-17 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $8M Gain288% 875sq. ft.
653sq. ft.
Gross$9143
Saleable$12251
FLAT D, 14TH FLOOR NO.11 HUMBERT STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-08-26 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $9.38M Gain241% 906sq. ft.
678sq. ft.
Gross$10353
Saleable$13835
FLAT A, 18/F NO. 40 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-07-23 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $9.5M Gain352% 897sq. ft.
666sq. ft.
Gross$10591
Saleable$14264
FLAT A, 11TH FLOOR NO.17 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-07-12 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $9.3M -- 848sq. ft.
615sq. ft.
Gross$10967
Saleable$15122
FLAT B, 11/F NO. 30 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-07-05 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $7.7M Gain98% 676sq. ft.
509sq. ft.
Gross$11391
Saleable$15128
FLAT C, 7TH FLOOR NO.11 HUMBERT STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-06-26 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $13.4M Gain463% 1237sq. ft.
926sq. ft.
Gross$10833
Saleable$14471
FLAT A, 10/F NO. 44 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-06-25 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $14.76M Gain274% 1233sq. ft.
910sq. ft.
Gross$11971
Saleable$16220
FLAT D, 17/F NO. 30 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-06-14 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $14.28M Gain68% 1237sq. ft.
926sq. ft.
Gross$11544
Saleable$15421
FLAT C, 12/F NO. 40 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-05-20 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $8.6M Gain285% 941sq. ft.
561sq. ft.
Gross$9139
Saleable$15330
FLAT C, 7TH FLOOR NO.21 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-04-29 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $8.68M -- 941sq. ft.
610sq. ft.
Gross$9224
Saleable$14230
FLAT B, 7TH FLOOR NO. 21 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-04-25 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $12.2M -- 1237sq. ft.
926sq. ft.
Gross$9863
Saleable$13175
FLAT D, 4/F NO. 42 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-04-24 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $7.9M Gain115% 676sq. ft.
509sq. ft.
Gross$11686
Saleable$15521
FLAT C, 16TH FLOOR NO.11 HUMBERT STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-04-23 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $16M Gain310% 1494sq. ft.
1109sq. ft.
Gross$10710
Saleable$14427
FLAT B, 18/F NO. 40 NASSAU STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON
2019-04-18 Mei Foo MEI FOO SUN CHUEN $9.28M Gain51% 883sq. ft.
656sq. ft.
Gross$10510
Saleable$14146
FLAT B, 10TH FLOOR NO.6 HUMBERT STREET MEI FOO SUN CHUEN KOWLOON

Please login or register as member